Przedszkole Julka i Miś

Kadra

Mgr Magdalena Wojtasz
Dyrektor

Założyciel cudownego miejsca dla dzieci CENTRUM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY EDUCARE

W Centrum prowadzi diagnozę pedagogiczną oraz diagnozę poziomu umiejętności szkolnych, diagnostykę i trening zaburzeń przetwarzania słuchowego, badania przesiewowe w zakresie zaburzeń funkcji wzrokowych oraz słuchowych, terapię bilateralną. Ponadto w pracy z dziećmi wykorzystuje EEG-biofeetback oraz elementy terapii neurotaktylnej.
Jej inspiracją do pracy z dziećmi stały się słowa J. Korczaka : „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

Prywatnie łączy swoje zainteresowania z zakresie pierwszej pomocy i pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wielokrotnie bywała prelegentem konferencji o tematyce medyczno- pedagogicznej. Jest też twórcą wielu publikacji łączących aspekt medyczny z pedagogicznym. Aktualnie pracuje nad ukończeniem swojej pracy doktoranckiej w zakresie pedagogiki.

Michalina Jędryczka-Baranek
fizjoterapeuta

Michalina jest terapeutką NDT Bobath oraz terapeutką Integracji Sensorycznej. Uważa, że obie metody doskonale ze sobą współgrają, uzupełniają się i co najważniejsze dają możliwość kompleksowego wsparcia małego pacjenta. W swojej pracy spogląda na dziecko przez pryzmat jego zasobów i pomaga w pełnym ich wykorzystaniu oraz zharmonizowaniu rozwoju z wszystkich sfer – motorycznej, sensorycznej, poznawczej i emocjonalnej. Michalina kładzie nacisk na budowaniu pozytywnej relacji z dzieckiem i jego bliskimi uważając, że wzajemne zaufanie stanowi fundament efektywnej współpracy. Prywatnie mama dwóch małych chłopców, którzy swoją ciekawością inspirują i pomagają rozwoju osobistym, a przede wszystkim pozwalają na ponowne czytanie ulubionych książek z dzieciństwa. Lubi gotować, piec ciasta i tworzyć rękodzielnicze drobiazgi.

Mgr Maria Wiznerowicz
neurologopeda

Maria ukończyła studia na kierunku Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna oraz Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje z dziećmi od ponad 8 lat i jest to jej największa pasja.
W 2017 roku ukończyła studia na kierunku Logopedia, a dwa lata później studia z zakresu Neurologopedii. Pracuje zarówno z dziećmi jak i osobami starszymi, co daje jej niezwykłą satysfakcję i poczucie spełnienia.